List of Data (Data Item = F_Annual fish catch[ALL])

1-4 of 4

List of Data
Data TypeValueLake Name
Datasheets F_Annual fish catch【tons】 Lake Chervonoje
F_Annual fish catch【tons】 Lake Hamana
F_Annual fish catch【tons】 Lake Toba
F_Annual fish catch【tons】 Lake Vattern